Project Description

Energetica-advies voert momenteel voor het Museum Gouda een onderzoek uit waarin het verbeteren van de museale functionaliteiten (zoals museumklimaat en beveiliging) centraal staat. Daarnaast wordt onderzocht op welke wijze het historische gebouwencomplex verduurzaamd kan worden. Daarnaast analyseert Energetica-advies in samenwerking met Soda de verbetering van bezoekersbeleving, de routing en de toegankelijkheid van het museum centraal staan en de daaraan gekoppelde installatietechnische aanpassingen.

De geschiedenis van het ensemble van rijksmonumenten waarin het museum sinds 1947 is gevestigd, gaat terug tot de 14e eeuw. De kern wordt gevormd door het middeleeuwse Catharina Gasthuis dat nog tot in de 20e eeuw als zodanig in gebruik is gebleven.

Foto: Maria Neef