Project Description

Het Nederlands Openluchtmuseum heeft het voormalige entreegebouw getransformeerd tot een multifunctionele ruimte waar bezoekers kennis kunnen maken met ambachten. Daarnaast bevindt zich in het gebouw een tentoonstellingsruimte waar een aan ambachten gerelateerde tentoonstelling is gerealiseerd.

Energetica-advies kreeg van het Openluchtmuseum de opdracht om alle gebouwgebonden installaties te ontwerpen. Allereerst is een analyse gemaakt van de bestaande situatie waarbij de herbruikbaarheid van componenten is bepaald. Aansluitend zijn alle ontwerpen van installaties gedigitaliseerd en is het bijbehorende bestekdocument opgesteld. Als laatste is tevens de uitvoeringsbegeleiding uitgevoerd.