Over ons

Energetica-advies is gespecialiseerd in onderzoek en advies met betrekking tot installatietechniek in musea, monumenten en bijzondere objecten.

Energetica-advies is een adviesbureau voor werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties. De opdrachtgevers van Energetica-advies zijn instellingen en bedrijven en daarbinnen heeft Energetica-advies zich gespecialiseerd in musea en monumentale gebouwen. Waar nodig kan een beroep worden gedaan op haar netwerk van specialisten, om zo opdrachten met de juiste kenniscombinatie uit te voeren.

Wat wij doen

De projecten waaraan Energetica-advies werkt variëren van musea, kerken en andere bijzondere gebouwen zoals een fort of landhuizen. De gemeenschappelijke deler is dat deze gebouwfuncties veelal gevestigd zijn in monumentale gebouwen. Energetica-advies is gespecialiseerd in het uitvoeren van installatieadvies- en ontwerp werkzaamheden in monumenten.

Energetica-advies werkt(e) onder andere voor:

  • Museum Gouda
  • Centraal Museum Utrecht
  • Nijntjemuseum Utrecht
  • Nederlands Openlucht Museum
  • Stedelijk Museum Schiedam

De projecten van Energetica-advies zijn zeer divers en afhankelijk van de uitgevoerde diensten variëren van probleem- en klimaatanalyse, haalbaarheidsonderzoeken, installatieontwerp, het uitvoeren van een second opinion en technical due diligence.

Daarnaast ondersteund Energetica-advies diverse opdrachtgevers bij de begeleiding van onderhoudswerkzaamheden en de implementatie van duurzame meerjaren onderhoudsplanningen (DMJOP).

TRIAS
ENERGETICA

Voor onze ontwerpen en adviezen maken wij gebruik van de Trias Energetica: een strategie om energiebesparende maatregelen te nemen.

Beperk de energieaanvraag

Gebruik duurzame energie

Gebruik energie uit reststromen en gebruik hernieuwbare energiebronnen

Gebruik eindige energiebronnen zo efficiënt en schoon mogelijk

Gebruik zo beperkt als mogelijk fossiele brandstoffen en kies voor de schoon mogelijkste variant