Project Description

Voor een kerkgebouw in Apeldoorn heeft Energetica-advies een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van de bestaande installatie én in bepaald op welke wijze het luchtbehandelingssysteem vervangen kan worden. Dit met een tweeledig doel, enerzijds het verbeteren van de kwaliteit van het binnenklimaat en anderzijds inzicht gegeven in de staat van het technische onderhoud. Allereerst is middels een opname ter plaatse een bouwbesluittoets uitgevoerd, hierbij is gekeken in welke mate het gebouw voldoet aan de geldende regelgeving. Daarnaast is op locatie beoordeeld op welke wijze de luchtbehandelingsinstallatie verbeterd kan worden (zowel energetisch als esthetisch) dit heeft geresulteerd in een maakbaar schetsontwerp waarbij de impact van installaties op het gebouw is geminimaliseerd.

Als laatste is beoordeeld op welke wijze energiebesparende maatregelen genomen kunnen worden teneinde het energieverbruik terug te dringen. Voor de opdrachtgever is dit samengevat in een rapportage inclusief de te verwachten investeringskosten.