Project Description

Op 16 december 2023 opende de vaste collectieopstelling – Collectie Centraal – van het Centraal Museum Utrecht.  In de 1920-vleugel is een volledig nieuwe collectieopstelling gerealiseerd waarvoor bouwkundig diverse aanpassingen zijn doorgevoerd, waaronder nieuwe tentoonstellingswanden langs de buitengevel. Energetica-advies heeft het ontwerp van de technische installaties verzorgd en de uitvoering begeleid. Daarnaast zijn alle benodigde installatietechnische onderhouds- en vervangingswerkzaamheden geïntegreerd in het ontwerp.

Het installatietechnische ontwerp omvat onder meer de security-installaties, aanpassingen aan de klimaatinstallaties en alle technische voorzieningen ten behoeve van de nieuwe collectieopstelling waaronder video, verlichting en databekabeling.

Foto’s: © Centraal Museum Utrecht / Gert Jan van Rooij